Unit 6

การเขียนโปรแกรมภาษาซี
*------------------------------------------------------------------------------------------*


ดาวน์โหลดโปรแกรม DEV C++ 

ดาวน์โหลดเอกสาร  BASIC1

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมีภาษาให้เลือกอยู่หลายภาษา สำหรับภาษาซีเป็นภาษาที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หากเริ่มศึกษาด้วยภาษานี้แล้วการศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆจะทำได้ง่ายขึ้น ภาษาซีเป็นภาษาที่มีการพัฒนามายาวนาน ในปัจจุบันได้พัฒนาให้สามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของภาษา C++  และ C#
--------------------------------------


พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ตัวอย่างการใช้  คำสั่ง include   ** เป็นการแจ้งให้คอมไพเลอร์อ่านไฟล์อื่นเข้ามาคอมไพรร่วมด้วย รูปแบบการใช้จะทำโดยเขียน # include  แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ ดังนี้

#include "stdio.h"   หมายความว่า อ่านไฟล์  stdio.h  เข้ามาด้วย

#include "conio.h"  หมายความว่า อานไฟล์  conio.h  เข้ามาด้วย

#include " Prol.c"   หมายความว่า อ่านไฟล์ Prol.c เข้ามาด้วย


*-------*


**----**

หมายเหตุ  ให้นักเรียนส่งโปรแกรมทาง Email: ntun.workcom@gmail.com
                    * บันทึกงานชื่อ   เลขที่-ห้อง-ทัน- basic project1
             * หัวเรื่อง subject  ทางอีเมล์  เขียนเหมือนการบันทึกชื่องาน
                   


ไม่มีความคิดเห็น: